Sứ mệnh

_Đối với thị trường: Cung cấp, tư vấn, thiết kế, thi công nội thất Trần và Tường với chất liệu của Bon Design theo tiêu chuẩn Châu Âu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

_Đối với đối tác: Đề cao tinh thần cùng hợp tác và phát triển với cam kết trở thành nhà cung cấp uy tín nhất.

_Đối với nhân viên: Đào tạo, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhân văn và tạo điều kiện thu nhập cao, cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

_Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.