Tầm nhìn

_Bằng khát khao mong muốn trở thành nhà cung cấp, tư vấn, thiết kế, thi công nội thất với chất liệu của Bon Design đứng hàng đầu Việt Nam. Trong tương lai sẽ trở mình thành một Công ty chuyên sản xuất vật liệu xuyên sáng của Bon Design tốt nhất Việt Nam.

_Bon Design mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, để thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào người Việt Nam.